Recess Manager

חיים טי
Web developer
חיים טי
Web developer

רקע

בבתי ספר יש "תורנויות הפסקה".

מורים צריכים להשגיח על התלמידים במקומות מוגדרים ולוודא שלא קורה שום דבר לאף אחד.

בדרך כלל נושא התורנויות הוא כאב ראש רציני עבור מנהל/ת בית הספר מאחר והמורים שוכחים איפה הם צריכים להתייצב ובאיזו שעה.

מערכת Recess Manager פותרת את כל הבעיות שיש סביב נושא תורנויות ההפסקה, ועוזרת למנהלי בתי הספר להתעסק במה שהם טובים בו – חינוך.

יכולות המערכת

מערכת Recess Manager עוזרת למנהלים בשלושה תחומים:

  • שיבוץ משוכלל ואוטומטי של מורים לתורנויות הפסקה.
  • תזכורות והתראות למורים בעת הגעת זמן ההפסקה.
  • מורים יחליפו בניהם תורנות שאינה מתאימה להם, ללא צורך בהתערבות המנהל, באופן אוטומטי.

טכנולוגיות

  • התוכנה בנוייה כ- progressive web app
  • vuejs
  • vuetify
  • vuex
  • firebase: hosting, functions, realtime database
  • ועוד.
נגישות